Joanna Skurzewska urodziła się w małym miasteczku w centrum Wielkopolski. Ponieważ od dziecka przejawiała wybitne zdolności artystyczne, po ukończeniu szkoły podstawowej zaczęła uczęszczać do poznańskiego Liceum Sztuk Plastycznych. Ukończyła je z wyróżnieniem w 2002 roku.

U źródeł kształtowania się talentu artystki tkwiły silne fascynacje francuskim impresjonizmem, niemieckim ekspresjonizmem, a także wpływy twórczości takich artystów jak Vincent van Gogh, Edward Munch, Witkacy i Henri de Toulouse-Lautrec. Jest to widoczne zwłaszcza w pracach powstałych przed 2002 rokiem.

W tym okresie artystka najchętniej maluje krajobrazy oraz postacie. Portretuje przy tym z jednakowym upodobaniem, zarówno świat  rzeczywisty jak i wytwory własnej wyobraźni, co w dużej mierze wynika z jej specyficznego, baśniowo-wrażeniowego widzenia świata. Jej malarstwo jest przy tym wielkoformatowe, charakteryzuje się  silną ekspresją oraz intensywnymi kolorami.  Poza tym artystka bardzo chętnie łączy rozmaite techniki, posługując się przy wykonywaniu swoich prac zarówno farbami jak i pastelami.

W kolejnym etapie rozwoju, malarstwo artystki zostaje właściwie zredukowane do form abstrakcyjnych, zaś cała jej uwaga praktycznie koncentruje się  na fotografii oraz niemalże ascetycznej grafice.  

Kreska, którą posługuje się artystka w swoich czarno-białych pracach jest cienka i delikatna, zaś jedynymi akcentami barwnymi są strategicznie rozmieszczone plamki czerwieni wykonane najczęściej szminką albo za pomocą lakieru do paznokci. Tematem tychże grafik są natomiast rozmaite aspekty  kobiecości, ujęte w sposób erotyczno-groteskowy.

Równolegle artystka wykonuje całą serię niezwykle wyrafinowanych, ultrakobiecych rysunków o charakterze wyłącznie dekoracyjnym. Widać w nich wyraźną inspirację pracami grafików tworzących w stylu secesji, takich jak  Aubrey Beardsley i Alfons Mucha.

 Jakby osobne miejsce w jej twórczości zajmują natomiast takie formy jak tworzone niemalże incydentalnie komiksy-Cartoons oraz ilustracje do własnych opowiadań.

 W latach 2002-2007 artystka większość uwagi skupia na studiach archeologiczno-prawniczo historycznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, które kończy uzyskując tytuł magistra prawa w 2010 roku. W tym czasie uczestniczy w wykopaliskach, praktykuje w kancelarii prokuratorskiej, jak również ma okazję studiować historię świata zachodniego w amerykańskim college'u w Ithaca, NY. W tym okresie zajmuje się twórczością artystyczną jakby obok oficjalnego nurtu studiów, głównie współpracując z małymi galeriami w USA , Irlandii, oraz Polsce, a także wystawiając swoje prace na terenie prywatnych posiadłości. Pierwsza oficjalna wystawa Age of Innocence ma miejsce w Toruniu w 2010 roku.

Od 2006  artystka zajmuje się niemal wyłącznie fotografią.  Interesuje ją bowiem uwiecznianie najbardziej ulotnych aspektów rzeczywistości. Portretuje w ten sposób między innymi życie codzienne w Egipcie i Indiach oraz istotne dla siebie wydarzenia. Jeżeli wykonuje rysunki, są to obrazy przedstawiające konkretnych ludzi, w realistycznych sytuacjach, często bardzo smutne, wręcz makabryczne. Format tych prac znacznie się zmniejsza, jednak pozostaje intensywna kolorystyka oraz charakterystyczne, nieco secesyjne podejście do konturowania detalu.